strona główna
O Izbie
kontakt
Władze IZBY
Członkostwo w IZBIE
Członkowie Izby
Giełda DOM
Nagrody i Wyróżnienia
Ośrodek KSU
KIGNET
Legalizacja Dokumentów
Biuro porad
ISO 9001
Podpis elektroniczny
 
Podpis elektroniczny

W siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego można kupić bezpieczny PODPIS ELEKTRONICZNY.
Upowszechnienie się elektronicznych form przekazu informacji wiąże się z przesyłaniem ich w sieciach publicznych. Dokumenty przesyłane w ten sposób wymagają zapewnienia im wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Zastosowanie metod kryptograficznych pozwala na zagwarantowanie ochrony na o wiele wyższym poziomie niż w przypadku dokumentów tradycyjnych.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, wykorzystując podpis elektroniczny możliwe jest podpisywanie m.in. faktur, transakcji elektronicznych, umów cywilno-prawnych i deklaracji ZUS.
Od 21 lipca 2009 r. wszystkie firmy zatrudniające powyżej 5 pracowników prowadzące elektroniczne rozliczenia z ZUS muszą korzystać wyłącznie z certyfikatów kwalifikowanych.
Ponadto od 1 lipca 2011 r. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej daje osobom fizycznym chcącym założyć działalność gospodarczą możliwość zarejestrowana jej przez Internet. W tym celu należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego. Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem do rejestrów GUS, ZUS i Urzędu Skarbowego. Wniosek składany w ten sposób musi być opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

Zapraszamy do Punktu Weryfikacji Tożsamości przy Izbie Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, tel. 32 42 211 68.