strona główna
O Izbie
· Misja  
· Formy działalności  
kontakt
Władze IZBY
Członkostwo w IZBIE
Członkowie Izby
Giełda DOM
Nagrody i Wyróżnienia
Ośrodek KSU
KIGNET
Legalizacja Dokumentów
Biuro porad
ISO 9001
Podpis elektroniczny
 

O Izbie…:

Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego jest samorządową organizacją podmiotów gospodarczych zrzeszającą zarówno firmy kilkuosobowe jak i duże zakłady przemysłowe różnych branż. Terenem działania Izby jest obszar Województwa Śląskiego. Izba reprezentuje swoich członków na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Izba powstała 10 kwietnia 1990 roku z inicjatywy przedsiębiorców z regionu i działa w oparciu o STATUT zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego powstała w celu:

 • reprezentowania interesów firm członkowskich wobec władz lokalnych i centralnych
 • pomocy w rozwiązywaniu problemów

Izba współpracuje z Izbami Gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi. Jest Członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. Podpisała porozumienia o współpracy z Izbami Gospodarczymi Chorwacji, Francji. Wspiera i organizuje współpracę gospodarczą i handlową w kraju i za granicą. Współpracuje z Urzędami Miast i Gmin oraz z samorządami gospodarczymi Regionu Rybnickiego, organizuje imprezy cykliczne służące integracji, promocji i prezentacji swoich członków , które na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych w Rybnickim Okręgu Przemysłowym.

Zadania i cele Izby:

 • Reprezentowanie interesów firm członkowskich w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego,
 • Tworzenie warunków współpracy gospodarczej i handlowej swoich członków z podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą
 • Promocja firm członkowskich
 • Wszechstronnie rozwijać kształcenie zawodowe z powołaniem własnych szkół włącznie.
 • Pomoc członkom izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, technicznych, prawnych i organizacyjnych.
 • Wspieranie i tworzenie inicjatyw gospodarczych zmierzających do poprawy ochrony środowiska naturalnego.
 • Pomoc w rozstrzyganiu sporów majątkowych między podmiotami gospodarczymi poprzez Sąd Koleżeński
 • Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej.
 • Delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych do uczestnictwa w pracach instytucji doradczo - opiniodawczych w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej.