strona główna
O Izbie
kontakt
Władze IZBY
Członkostwo w IZBIE
Członkowie Izby
Giełda DOM
Nagrody i Wyróżnienia
Ośrodek KSU
KIGNET
Legalizacja Dokumentów
Biuro porad
ISO 9001
Podpis elektroniczny
 
KIGNET


Projekt KIGNET jest realizowany w ramach poddziałania 1.1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Czas trwania Projektu
01.01.2005 – 30.09.2007

Uczestnicy Projektu
Krajowa Izba Gospodarcza oraz 42 organizacje otoczenia biznesu z całej Polski w tym Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Cel Projektu
Zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez poprawę dostępności wysokiej jakości usług świadczonych przedsiębiorcom przez organizacje otoczenia biznesu.

Podsieci
Zasadniczą częścią Projektu, w ich skład będą wchodziły izby, które wyraziły zainteresowanie danym obszarem merytorycznym i/lub funkcjonalnym. Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego uczestniczy w 3 podsieciach:
1. KIGNET Lex (Usługi prawne dla firm; Opiniowanie propozycji polskich i unijnych aktów prawnych; Proponowanie aktów prawnych; Udział w procedurach odwoławczych) 2. KIGNET Finanse (Fundusz pożyczkowy; Fundusz poręczeń kredytowych; Usługi wypełniania wniosków kredytowych; Usługi wypełniania wniosków o dotacje)
3. KIGNET Szkolenia (Szkolenia w różnych formach oferowane firmom przez izby, przy wykorzystaniu ich infrastruktury oraz ekspertów współpracujących z KIGNET-em, a także technologii e-learning)


Więcej informacji KIGNET

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

   

UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego