strona główna
O Izbie
kontakt
Władze IZBY
Członkostwo w IZBIE
Członkowie Izby
Giełda DOM
Nagrody i Wyróżnienia
Ośrodek KSU
KIGNET
Legalizacja Dokumentów
Biuro porad
ISO 9001
Podpis elektroniczny
 
BIURO PORAD


Biuro Porad w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, ul. Rynek 12, Rybnik

Biuro jest czynne:

  • w poniedziałki w godz. 14.30-15.30
  • i w czwartki w godz. 14.30-15.30

 

Zakres działania:

1. Popularyzacja wiedzy w prawach i wolnościach człowieka, (co to są prawa i wolności człowieka), jakie prawa i wolności zagwarantowane są w Konstytucji RP oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka)

2. Udzielanie indywidualnych porad dla osób, które uważają, że ich prawa i wolności zostały naruszone przez organa władzy publicznej w następującym zakresie:
- prawo do równego traktowania przez władze publiczne - obywatel w urzędzie (urzędy administracji państwowej, samorządowej, Policja, Prokuratura, Sąd, itp.)
- prawo do nietykalności osobistej i wolności osobistej (naruszenie nietykalności przez organy uprawnione do użycia przymusu, zatrzymanie, aresztowanie)
- prawo do obrony w postępowaniu karnym
- prawo do sprawiedliwego i jasnego rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd
- prawo do nienaruszalności mieszkania (przeszukanie)
- prawo do złożenia petycji, wniosku i skargi
- prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organów władzy publicznej
- prawo wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich

3. Udzielenie indywidualnych porad o tym, jak złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (można otrzymać informację na temat możliwości złożenia skargi oraz wzór formularza skargi)

4. Udzielenie indywidualnych porad osobom, które są sprawcami lub ofiarami wypadków drogowych - wyjaśnienie znaczenia przepisów prawa o ruchu drogowym dotyczących konkretnego zdarzenia, udzielenie informacji o procedurach stosowanych w związku z wypadkiem przez Policję, Sąd, Prokuratora, udzielenie informacji o możliwościach dochodzenia odszkodowania od firm ubezpieczeniowych.

DLA CZŁONKÓW IZBY PORADY SĄ BEZPŁATNE